1. ZÁKLADNÍ INFO

Ing.Vendulka Riedlová si váží vaší důvěry a chrání data před zneužitím.

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich údajů je pro nás zcela zásadní, a proto dbáme jak na bezpečnost interních systémů, tak na výběr našich partnerů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “Nařízení GDPR”).

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je Ing.Vendulka Riedlová se sídlem Štanderova 869/2, Praha 18 Letňany, 199 00 Česká republika. Naše IČO je 451 21 179.

3. TYP OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Pro uzavření obchodní smlouvy  zpracováváme Vaše osobní údaje, např. jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Jedná se o nezbytné identifikační a kontaktní údaje.

Jako primární identifikační údaj je pro nás vždy e-mailová adresa.

Kdykoli navštívíte naše webové stránky, zaznamenávají se z bezpečnostních důvodů na náš server identifikační data (například IP adresa) a další informace (datum, čas, zhlédnutá stránka).

Naše stránky používají cookies, které Vám mohou ulehčit další použití našich internetových služeb. Tyto údaje používáme výhradně ke statistickým účelům a zaručujeme Vaši naprostou  anonymitu. Pro zablokování cookies vyberte ve svém internetovém prohlížeči příslušnou volbu (nejčastěji v záložce Nastavení -> Soukromí). Po této blokaci nebudete moci využít některých funkcí našich stránek.

4. PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány firmou Ing.Vendulka Riedlová.

Firma Ing.Vendulka Riedlová dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který má k osobním údajům v rámci spolupráce s firmou Ing.Vendulka Riedlová přístup. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.

Mezi zpracovatele patří:

  • Google, Google Analytics (Google Czech Republic, s.r.o.), Stroupežnického 3191/17, Praha 5,  150 00, IČO: 27604977
  • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko
  • Hotjar, ST Julians, STJ 1000, Malta

5. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje potřebujeme pro splnění naší právní povinnosti při uzavření kupní smlouvy a dalších příbuzných služeb (registrace uživatele, rezervace zboží, registrace uživatelů na kurzy). Vaše osobní údaje dále můžeme zpracovávat například pro sledování marketingových analýz, nebo zasílání newsletterů.

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od společností Google Czech Republic, s.r.o., Facebook Ireland Limited.  Ty nám umožňují ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamních sítích těchto společností.

7. DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Jsme oprávněni uchovávat Vaše osobní údaje po dobu 5 let, poté jsou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Některé osobní údaje jsou uchovávány také na základě zákonných archivačních povinností, zejména dle daňových a účetních předpisů, kde je lhůta 10 let.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Ing.Vendulka Riedlová a požadovat:

  • Informace ohledně osobních údajů, které Ing.Vendulka Riedlová zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Ing.Vendulka Riedlová. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
  • Přístup k údajům, které jste poskytli Ing.Vendulka Riedlová v průběhu vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám Ing.Vendulka Riedlová potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Ing.Vendulka Riedlová správně vyřídit Vaši objednávku.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Ing.Vendulka Riedlová zpracovává osobní údaje v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Ing.Vendulka Riedlová nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Ing.Vendulka Riedlová Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
  • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Ing.Vendulka Riedlová k jinému subjektu, kdy Ing.Vendulka Riedlová předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

Dále mohou zákazníci Ing.Vendulka Riedlová vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě Ing.Vendulka Riedlová neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně vašich práv se na nás obraťte na kontaktech níže.

9. ZABEZPEČENÍ

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, ukládáme na servery našeho interního systému. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat na e-shopu www.riedlova.cz pomocí HTTPS protokolu a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem.

10. ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Bez poskytnutých údajů nelze uzavřít kupní smlouvu.

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Ing.Vendulka Riedlová e-mailem na adresu vendulka@riedlova.cz nebo doporučeným dopisem na adresu Štanderova 869/2, Praha 18 Letňany, 199 00 Česká republika.